Få et uforpligtende tilbud:​

​RING: 54 43 40 52​

​KLOAKERING I DET ÅBNE LAND​

I disse år er der en række ejendomme, som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. De vil i løbet af, få år, få påbud om at forbedre rensningen af husspildevandet, af hensyn til grundvandet. Der er flere måder at løse påbudet på, bl.a afhængigt af jordbundstype, omkringliggende vandløb og fysisk plads.​

De traditionelle løsninger er etablering af et nedsivningsanlæg, sandfilter eller evt. et pileanlæg. En nyere løsning er etablering af et biologisk minirensningsanlæg, det er den eneste af de nævnte rensningsløsninger, hvor det er muligt at kontrollere rensningsprocessen, inden vandet ledes ud i naturen. Der er flere godkendte minirensningsanlæg på markedet.​

Egelev Smedie APS

​CVR: 33049404

Kontaktoplysninge

Telefon: 54 43 40 52